Wyniki-Inicjatywy oddolne

Wyniki konkursu na inicjatywy oddolne

Szanowni Państwo, 
z radością ogłaszamy wyniki konkursu na inicjatywy oddolne w ramach
projektu „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!”

Komisja konkursowa w składzie:

 • Maria Peszek- Specjalista do spraw oświaty i kultury z Urzędu Miasta
 • Anna Wandas- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie –
  reprezentant partnera działań projektowych
 • Małgorzata Kopczak – Specjalista do spraw edukacji i promocji
  w Nadleśnictwie Dynów – reprezentant partnera działań projektowych
 • Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

  postanowiła przyznać dofinansowane następującym projektom:

  – „Od czytelnika do aktora – spotkania z Aleksandrem i Janem Fredrami” – autor Krystyna Dżuła, w kwocie 8 100 zł

  – „Gramy, śpiewamy – o Janie Pawle II czytamy” – autor Agata Wróbel, w kwocie 6 500 zł

  – „Tworzymy makramy – nasze dekoracje i pasje” – autor Marlena Kucabińska, w kwocie 4 000 zł

  – „Kazania wielkich Polaków jako wzór przemówień” – autor ks. Wojciech Nogaj w kwocie 6 500 zł

Gratulujemy ZWYCIĘZCOM!!!

Realizatorom zwycięskich inicjatyw Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zapewnia koordynację, pomoc merytoryczną w organizacji i realizacji przedsięwzięć.


O terminie podpisania umów poinformujemy indywidualnie.

 „Konkurs w ramach projektu: „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2023-2024”

Możliwość komentowania została wyłączona.