Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie powstała w 1949r. w ramach ogólnopolskiej akcji rozwijania sieci bibliotecznej w mniejszych miasteczkach i wiejskich gminach.

W dniu otwarcia 15.01.1949 r. księgozbiór liczył 500 woluminów, które otrzymano    

w darze od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. Opiekę nad biblioteką sprawowała nauczycielka ze Szkoły Podstawowej pani Stefania Wolańska. Księgozbiór biblioteki szybko się powiększał.

W 1973 r. biblioteka przejęła patronat nad dziesięcioma bibliotekami w terenie, przyjmując nazwę: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dynowie.

W 1993 r. z powodu oddzielenia się gminy od miasta, biblioteka wróciła do dawnej nazwy, przejmując opiekę nad jedną filią w Bartkówce. W tym samym roku posiadała już 18,5 tys. woluminów.

Do 1996 r. biblioteka była jednostką samodzielną. Od 1 marca tego roku została podporządkowana wraz z filią w Bartkówce Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dynowie.

W sierpniu 2001 r. z inicjatywy pani Burmistrz Miasta Dynowa mgr Krystyny Dżuły rozpoczął się remont i przygotowanie lokalu przy ulicy Ks. Ożoga 6 dla potrzeb biblioteki. Przeniesienie zbiorów biblioteki nastąpiło 12 lutego 2002 r. Nowe przestrzenne pomieszczenie, interesujący wystrój wnętrza, ciekawy księgozbiór zwiększyły zainteresowanie czytelnictwem.
Od styczna 2004 w bibliotece można korzystać bezpłatnie z internetu.

1 stycznia 2009 r. na podstawie: Uchwały Nr XXV/168/2008 Rady Miasta Dynowa  z dnia 7 listopada 2008 r. dokonano podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie na dwie instytucje kultury:

  • Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 10
  • Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 6

Tą samą uchwałą nadano bibliotece Statut jako samodzielnej instytucji samorządowej.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców Dynowa.

Do podstawowych zadań Biblioteki Miejskiej należą:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów,
  • prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza w zakresie własnych zbiorów, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

Biblioteka Miejska organizuje wystawy, odczyty, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi .

Dzięki przychylności władz miasta biblioteka rozwija się oraz na bieżąco i systematycznie zakupuje nowości wydawnicze.