Symbole narodowe ostoją polskości

Przełom maja i czerwca tego roku w Dynowie minął w barwach biało-czerwonych. Miejska Biblioteka Publiczna realizowała projekt złożony do Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego – „Symbole Narodowe RP”, na które otrzymała 18 700 zł dofinansowania. W czasie spotkań odbywających się ramach zadania „Symbole narodowe ostoją polskości” mieszkańcy Dynowa poszerzali swoją wiedzę o symbolach narodowych Polski jako istotnych elementów państwa polskiego i naszej tożsamości narodowej. Partnerem wspólnych działań był Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie i jego uczestnicy.

         Rozpoczęliśmy 26 maja spektaklami pt. „Legenda o białym Orle”, skierowanymi do przedszkolaków i uczniów klas I, II i III szkół podstawowych. Po każdym spektaklu były zorganizowane animacje: gry, konkursy, quizy o tematyce patriotycznej. Zarówno spektakl jak i animacje miały pomóc zrozumieć młodemu Polakowi, że Polska to kraj, który ma bogatą historię a jego symbolami o które każdy powinien się troszczyć jest godło, flaga i hymn.

         Kolejnym działaniem były warsztaty rękodzielnicze dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, podczas których wykonali oni kotyliony i chorągiewki. Zrobione na warsztatach prace były wykorzystane jako dekoracje podczas spotkań autorskich z Jackiem Komudą, pisarzem i pasjonatem historii. Zaangażowanie i otwartość pani kierownik, pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie pozwoliło na zorganizowanie spotkania „Nasza patriotyczna Świadomość”, na które zostali zaproszeni uczestnicy z innych środowiskowych domów samopomocy. Wyświetlony film historyczny oraz ciekawa prelekcja Jacka Komudy sprawiły, że każdy z odbiorców indywidualnie w adekwatnych dla siebie granicach utrwalił wiedzę o symbolach narodowych, o czym świadczyły licznie zadawane pytania i ożywiona dyskusja.

         W swych działaniach nie zapomnieliśmy o młodzieży z dynowskich szkół średnich. W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie i Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się prezentacje filmu historycznego i prelekcje historyczne z elementami dyskusji połączone ze spotkaniem autorskim z Jackiem Komudą. Zwieńczeniem tej ciekawej i oryginalnej lekcji historii o symbolach narodowych Polski były konkursy i quizy podczas których uczniowie otrzymali nagrody w postaci szalików w barwach narodowych.

         Zwieńczeniem wszystkich działań było spotkanie zorganizowane w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, na które zostali zaproszeni seniorzy oraz miłośnicy i sympatycy twórczości Jacka Komudy. Nastrój spotkania pogłębiły piękne, patriotyczne dekoracje.  Przybyli na spotkanie goście obejrzeli film historyczny, mieli możliwość usiąść przy stole ze swoim ulubionym autorem i wziąć udział w twórczej wymianie zdań.

Integralną częścią wszystkich działań była wystawa o symbolach narodowych, która w graficzny a zarazem bardzo czytelny i sugestywny sposób prezentowała nasze symbole narodowe. 

Myślą przewodnią wszystkich spotkań, w których wzięło udział ok. 750 osób w różnym wieku, były oczywiście symbole narodowe, które, jak mówi tytuł działań są ostoją polskości! Odświeżenie i pogłębienie świadomości o naszej narodowej heraldyce było twórczym i bardzo edukacyjnym działaniem.

« z 20 »

Możliwość komentowania została wyłączona.